ม.นเรศวร ร่วมกับจังหวัดตาก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ของจังหวัดตาก ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์

Written by 
Rate this item
(0 votes)

ม.นเรศวร ร่วมกับจังหวัดตาก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ของจังหวัดตาก ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 


            เมื่อวันที่ 28,30 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสถานการศึกษาต่อเนื่อง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิจิตร จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ มีความเข้าใจด้านกระบวนการสันติศึกษา และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การจัดการความขัดแย้ง และสามารถขับเคลื่อนการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ได้อย่างยั่งยืนในชุมชนของตนเอง โดยได้รับเกียรติจากนายเชวงศักดิ์ ใจคำ ปลัดจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ และโรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮีลล์ รีสอร์ท จังหวัดตาก

Read 586 times Last modified on วันพุธ, 09 สิงหาคม 2560 03:55

Latest from jintanak