ม.นเรศวร ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์

Written by 
Rate this item
(0 votes)

ม.นเรศวร ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 
ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 


            เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสถานการศึกษาต่อเนื่อง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิจิตร จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ มีความเข้าใจด้านกระบวนการสันติศึกษา และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การจัดการความขัดแย้ง และสามารถขับเคลื่อนการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ได้อย่างยั่งยืนในชุมชนของตนเอง โดยได้รับเกียรติจาก นายไกสร กองฉลาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

Read 671 times Last modified on วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2560 07:18

Latest from jintanak