สถานการศึกษาต่อเนื่อง ม.นเรศวร จัดอบรมหลักสูตร “เลขานุการมืออาชีพยุคใหม่”

Written by 
Rate this item
(0 votes)

สถานการศึกษาต่อเนื่อง ม.นเรศวร จัดอบรมหลักสูตร “เลขานุการมืออาชีพยุคใหม่” 
            เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 สถานการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมหลักสูตร “เลขานุการมืออาชีพยุคใหม่”  เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานเลขานุการ จรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจนความสามารถพื้นฐานในงานเลขานุการ เทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานเลขานุการ รวมถึงศิลปะในการทำงานเลขานุการให้ประสบความสำเร็จให้กับผู้เข้าอบรม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อรรจน์  สีหะอำไพ ประธานองค์กรฝึกอบรมพัฒนาองค์กร เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องสัมมนา 206 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Read 709 times

Latest from jintanak