กิจกรรมฝึกอบรม สันติศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ภายใต้โครงการปรองดองและสมานฉันท์

Written by 
Rate this item
(0 votes)

                                        ภาพกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ของจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 9- 10 กุมภาพันธ์ 2560
 โดยวั
นที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ศาตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี ได้ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ของจังหวัดพิษณุโลก โดยสถานการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปี 2560 ตามกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เพื่อเสริมสร้างความปรองดองและความมั่นคง ยุติปัญหาข้อขัดแย้ง และประโยชน์สุขของประชาชน โดยงานนี้มีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในพิธี ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก  


สามารถดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ คลิกดูกิจกรรมวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560      คลิกดูกิจกรรมวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

Read 848 times Last modified on วันอาทิตย์, 19 กุมภาพันธ์ 2560 06:10

Latest from jintanak