สถานการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับการสัมภาษณ์ การประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Written by 
Rate this item
(0 votes)

6 ธ.ค. 2559 ผู้อำนวยการสถานการศึกษาต่อเนื่อง หัวหน้างานฯ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพ เข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ การประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน ระดับกองหรือเทียบเท่า สังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมกองประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 2 อาคารมิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Read 678 times Last modified on วันอังคาร, 06 ธันวาคม 2559 07:54

Latest from jintanak