สถานการศึกษาต่อเนื่องศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

      เมื่อวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2556 สถานการศึกษาต่อเนื่อง เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ สถานการศึกษาต่อเนื่องได้เข้าพบ นายภาสกร ศิริยะพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย พร้อมคณะผู้บริหาร

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักษ์  พันธ์ชูเพชร ผู้อำนวยการสถานการศึกษาต่อเนื่อง และคณะ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับมุมมองของประชาชนอินโดนีเซียต่อประเทศไทย การศึกษาภายในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ความต้องการ และความสนใจในเรื่องการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียน นิสิต และนักศึกษาของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตลอดจนช่องทางการจัดการศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กับมหาวิทยาลัยนเรศวร และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ ภายในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

Read 1337 times Last modified on วันอังคาร, 24 ธันวาคม 2556 04:22