สถานการศึกษาต่อเนื่อง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

Written by 
Rate this item
(0 votes)

       เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา สถานการศึกษาต่อเนื่อง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานการศึกษาต่อเนื่อง กับวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ณ ห้องสุพรรณกัลยา 2 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

เพื่อเป็นการพัฒนางานด้านบริการวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน โดยมีประธานการลงนาม ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์  จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ดร.บุญทรัพย์  พานิชการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักษ์  พันธ์ชูเพชร ผู้อำนวยการสถานการศึกษาต่อเนื่อง และนายประจินต์  เมฆสุธีพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ให้เกียรติร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้

Read 1311 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2556 08:37