ผู้อำนวยการสถานการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมเสวนาโครงการ พัฒนาศักยภาพชุมชนฯ

Written by 
Rate this item
(0 votes)

      เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยนเรศวร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานการศึกษาต่อเนื่อง ได้รับเชิญจากวิทยาลัยชุมชนตาก

เข้าร่วมเสวนาในโครงการ พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในหัวข้อ "จังหวัดตากกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

Read 1054 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2556 08:29