โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การสร้างทีมงานสู่ความเป็นเลิศและการนำทีมสู่ความสำเร็จขององค์กร”

วันจันทร์, 30 มกราคม 2560 07:17 Written by 
Rate this item
(0 votes)

                   27 มกราคม 2560 สถานการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างทีมงานสู่ความเป็นเลิศและการนำทีมสู่ความสำเร็จขององค์กร” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและเรียนรู้เทคนิคการบริหารทีมงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยวิทยากรคุณภาพ อาจารย์อรรจน์  สีหะอำไพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรและด้านการพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร ณ ห้องสัมมนา 210 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ผู้ส่งข่าว นายวสันต์  มาสวัสดิ์                                                               วันที่ส่งข่าว 30 ม.ค. 60

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

โทร. 0 5596 8612

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read 930 times Last modified on วันจันทร์, 30 มกราคม 2560 07:24

Latest from jintanak