สถานการศึกษาต่อเนื่อง จัดอบรมหลักสูตร การบริการงานพัสดุฯ และการบริการงานด้านการเงินฯ

วันจันทร์, 23 กันยายน 2556 09:06 Written by 
Rate this item
(0 votes)

         สถานการศึกษาต่อเนื่อง ได้จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัสดุให้ถูกต้อง โปร่งใส ตามมาตรฐานหน่วยงานภาครัฐ” และหลักสูตร “การบริหารงานด้านการเงิน การคลัง และแนวทางแก้ไขปัญหา สำหรับส่วนราชการ”

ในระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร การบริหารงานพัสดุฯ จำนวนทั้งสิ้น 14 คน และหลักสูตร การบริหารงานด้านการเงิน การคลังฯ จำนวนทั้งสิ้น 18 คน โดยทั้ง 2 หลักสูตร ได้รับเกียรติจากวิทยากร จากกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต 6 จังหวัดพิษณุโลก

Read 1199 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2556 08:40