contact-bulding

telผู้อำนวยการสถานการศึกษาต่อเนื่อง                          

0-5596-8620 

telงานอำนวยการ                                  

0-5596-8613

telงานธุรกิจสัมพันธ์                                 

0-5596-8622

telงานบริการวิชาการ                                

0-5596-8621

telงานการจัดการด้านบริการการศึกษา                 

0-5596-8612

printโทรสาร                                                      

0-5596-8602, 0-5596-8619

facebook Facebook                                       

nuce.nu

homeที่อยู่
        สถานการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารเอกาทศรถ ชั้น 1
        เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000